Jana Vorlová - Obrazy

03.04.2017

Jana Vorlová (* 1957)
se narodila v Semilech a od roku 2002 žije a tvoří v Podkrkonoší – v Bozkově. Během studia na gymnasiu se učila kresbě a grafice u Vladimíra Komárka. Během studia na Fakultě architektury ČVUT byla ovlivněna svými učiteli - Jaroslavem Křížem a Rudolfem Riedelbauchem. Silný dojem na ni udělala tvorba
Františka Ronovského, s níž se setkala v době, kdy již začínala experimentovat s enkaustikou.
Tvorba Jany Vorlové je velmi individuální – tvoří pro sebe, vyjadřuje své vnitřní pocity. Její obrazotvornost je bezprostřední. V obrazech je mnoho skrytých významů – v reálných i fantazijních figurálních kompozicích, stejně jako v geometricky členěnýchkompozicích, plných významových znaků a symbolů. Ve všech jsou zašifrované vnitřní příběhy vyjádřené výtvarnou formou, harmonickou barevností a náročnou malířskou technikou. Na jejích obrazech jsou sice
zachycené reálné předměty a figury, imaginativní příběhy však příliš reálné nejsou. Nezobrazují skutečnost, jsou reflexí myšlenek a představ. Autorka
tvoří v osamění – mimo ruch výtvarného života, mimo centra umění. V silném duchovním místě krajiny - v blízkosti bozkovského poutního kostela Navštívení
Panny Marie. Uprostřed zahrad, luk a pastvin vznikají obrazy, které přinášejí radost, krásu i zamyšlení.

 

Výstavy:
2008 – Spálovské babí léto (kolektivní výstava semilských malířů)
2009 – Spálovské babí léto (kolektivní výstava semilských malířů)
2009 – Galerie Okresního archivu v Semilech (samostatná výstava)
2010 – Spálovské babí léto (kolektivní výstava semilských malířů)
2011 – Spálovské babí léto (kolektivní výstava semilských malířů)
2012 – Praha – Galerie Pokorná (samostatná výstava)
2013 – Spálovské babí léto (kolektivní výstava semilských malířů)
2013 – Galerie Okresního archivu v Semilech (samostatná výstava – retrospektiva po čtyřech letech)
2014 – Galerie U Zlatého kohouta v Praze (samostatná výstava)
2015 – Galerie U Zlatého kohouta v Praze (samostatná výstava)
2016 – Galerie U Zlatého kohouta v Praze (účast v kolektivní výstavě)