Ivana Vostřáková - Příběhy

14.09.2015

Na současné výstavě ve Viničním altánu Ivana Vostřáková prezentuje soubor svých nejnovějších fotografických koláží pod názvem Příběhy.

Ivana Vostřáková si zvolenou technikou vytváří své vlastní reality. Detail fotografie rámu jí může dobře posloužit jako roh fotbalového hřiště s právě vykopávajícím fotbalistou nebo realistický výřez z jedoucího esklátoru jako další schůdek na cestě za poznáním pro zmenšenou postavu člověka snažícího se ho zdolat. Její práce působí soudobě. Jsou čisté ve svém zpracování, dynamické, mj. výrazným používáním diagonálního pohledu a velmi originální. I když si leckdy vybírá ke ztvárnění věci tajemné a iracionální, přesto je jejich finální podoba ryze současná a vyzní v případě koláží pozitivně, nedrásavě.

Své fotografie-obrazy vytváří variabilními technikami a postupy. Konečné dílo v případě této výstavy je tisk na plátno, případně tisk na plátno doplněný výrazným prvkem – malbou akrylovými barvami. Ve své tvorbě po nějakou dobu postupovala tak, že do předem připravené malby, kterou následně nafotografovala, vložila v podobě fotomontáže další prvek, většinou postavu ze své jiné fotografie. Některé její současné práce ale vznikly jakýmsi postupem „naruby“ - hotové a vytisknuté fotokoláže dokončí pomocí malby přímo na plátno.

Kromě koláží prezentovaných na této výstavě vytváří i působivá zátiší nebo městské krajiny, grafické kompozice a fotografie míst, která buď již mají svůj výrazný genius loci nebo jim ho autorka zpracováním své fotografie vytvoří. Konečnou stylizací a úpravou detailu vytváří novou realitu, někdy i funkci předmětu samotného. Velmi svérázná a průkopnická je také série jejích černobílých, až mysticky laděných fotografií Chiméry.

Ivana Beranová
kurátor
28.8.2015