Tomáš Paulus - Vítejte v poušti, básně Jiří Olšovský

02.09.2014 

Výstava je věnovaná fotografiím z cest po USA. Vystavené jsou fotografie z New Yorku (GUMOTISK) a ze západního pobřeží USA, (BROMOLEJ). Jak gumotisk, tak bromolej jsou techniky ušlechtilého tisku, které se používaly na přelomu 19. a 20. století.
Příprava knihy trvala dlouhé dva roky a nedílnou součást sbírky tvoří básně Jiřího Olšovského, které doplňují každou fotografii o příběh a dávají tak ucelený vjem čtenáři o dané kompozici.

Těšte se také na akustické vystoupení plzeňské skupiny Alternativa!

Rádi bychom tímto také poděkovali ateliéru Fotorenesance.cz, jmenovitě Karlu Koutskému, který Tomáše Pauluse k alternativním metodám zpracování fotografie dovedl.

Tomáš Paulus
*1983

Staré fotografie vždy ukrývaly kromě obrazového poselství jistou atmosféru, kterou dnešním hledáčkem digitálního fotoaparátu jen těžko zachytíme. Někdo by mohl namítat, že současné programy se dokážou maximálně přiblížit výrazu černobílého pojetí fotografie, avšak je to ruční proces vyvolání v temné komoře, který je prostředek k vytvoření nezaměnitelného výrazu fotografie. Každý obraz, formovaný pod objektivem zvětšováku je unikát a technologie zpracování fotografie je pak poznávacím prostředkem každého fotografa, který se touto trnitou avšak krásnou cestou vydal. To platí obzvláště v dnešní době, kdy digitální fotografie vzhledem k nízkým nákladům a flexibilitě téměř vytlačila klasický způsob vyvolávání, kde finanční náklady mnohonásobně převyšují, nemluvě o časové náročnosti.

Zájem o klasickou černobílou fotografii ve mě kdysi vyvolala stará "dvojoká" zrcadlovka Flexaret V, vyrobená českou firmou Meopta, která se ukrývala v rohu naší půdy po dlouhá léta bez povšimnutí. Jednoho dne během vyklízení starých krámů (znáte to jistě každý) jsem se nad tímto kouskem smiloval a okamžitě mě napadlo, zda budu schopen uvést tento stroj do provozu, ba dokonce zvládnu-li naučit se s tímto kouskem fotografovat. První fotografie na sebe nedaly dlouho čekat, avšak brzy jsem si uvědomil, že skutečný výraz dostane váš pohled z objektivu až v momentě, kdy celý proces vyvolání je uskutečněn vámi a ručně bez asistence strojového zpracování fotolabů. Za nejdůležitější krůček tedy považuji navázání spolupráce s atelierem Fotorenesance, kde pod dohledem Karla Koutského jsem získal potřebné zkušenosti pro vybudování vlastní temné komory a začal jsem tedy vyvolávat vlastnoručně. Zde se patří podotknout můj velký dík tobě Karle za neutuchající podporu v cestě, kterou jsem si zvolil.

V současné době se nejčastěji věnuji volné tvorbě, která pro mě představuje svobodu projevu a zároveň prostředek k zachycení obrazů z různých cest po celém světě. Zároveň jako doplněk ke svému koníčku nabízím řemeslo zpracování černobílé fotografie pro účely svatebních obřadů či ateliérových fotografií dle přání zákazníka. Veškeré fotografie včetně procesu vyvolání negativu, zpracovávám pouze ručně, přičemž materiál je pořízený středoformátovými fotoaparáty, což zaručuje i velkou míru detailu oproti klasickým kinofilmům.

Neváhejte tedy vstoupit do světa klasické fotografie, která již úspěšně přežila generace našich předků a zároveň představuje hmatatelnou součást našich bohatých dějin již po několik století.

Realizované Výstavy: 
2009 Výstavy fotografů a výtvarníků v Atelieru Fotorenesance - tematický celek zapomenutá Praha
2010 Výstava fotografií, obrazů a grafik v Atelieru Fotorenesance - tematický celek Amerika 2010
2012 Výstava fotografií v Atelieru Fotorenesance - tematický celek Architektura 2008-12
2013 LA Photo - Los Angeles, Kalifornie v zastoupení Galerie Greisen/-18.-21.1.2013
2013 Art Prague - Veletrh výtvarného umění /zastoupení Galerie Greisen/19-24.3.2013
2013 PRAGUE PHOTO FESTIVAL 22. - 28. 4. 2013, Praha - Náměstí Franze Kafky 3, Praha 1 
2013 Výstava fotografií 2007-2013 - červen - Vinárna u sv. Anežky 
2013 Česká národní banka - Výstava kolekce fotografií - Tomáš Paulus 2007 - 2013
2013 Jacques Gallery - Výstavy fotografů a výtvarníků v rámci Atelieru Fotorenesance
2014 PRAGUE PHOTO FESTIVAL 7. - 13. 4. 2014, Praha - Náměstí Franze Kafky 3, Praha 1

Vydané publikace: 
• Sbírka fotografií a básní "Welcome to Wasteland" z cest po USA
• Prague Photo Catalogue 2014
• Prague Photo Catalogue 2013
• Pražský cyklus – limitovaná kolekce fotografií s pražskou tématikou

Používané vybavení:
• Středoformátová zrcadlovka Pentacon Six s výměnými objektivy 6x6cm
• Dvojoká zrcadlovka Meopta - Flexaret VI, VII - 6x6cm
• Měchový fotoaparát Zeiss Ikonta 6x9cm
• Yashica MAT 124 6x6cm

Jiří Olšovský
*1952

filosof a básník. 
Žije v Praze. Po vysokoškolských studiích pracoval jako encyklopedista v Encyklopedickém ústavu ČSAV, 1992-1997 byl vědeckým pracovníkem v Masarykově ústavu AV ČR; od roku 1997 působí ve Filosofickém ústavu AV ČR, kde se zabývá existenciální fenomenologií (S. Kierkegaard, M. Heidegger, J. Patočka). Knižně vydal: Slovník filosofických pojmů současnosti (Academia, Praha 2005), Niternost a existence - Úvod do Kierkegaardova myšlení (monografie filosofa, Akropolis, Praha 2005); Návrat k jednomu (poezie, Středočeské nakladatelství a knihkupectví, Praha 1990), Krystal a dým (poezie, Protis, Praha 2001), Horskou pěšinou (poezie, nakl. Alfa-Omega, Praha 2007). Podílí se také na překladech současné filosofie (angličtina, němčina, francouzština).

Vítejte v poušti

Modrá s fialovými mraky si rozverně hraje
a my přespíme pod nebem náhod
písek pojídáme z cest i kameny

čas odsypává náš život
stále něco hledáme
snad svůj osud jenž je láskou

stezky se občas protnou
vzejde z toho pár doteků
milenci si na chvíli koupí dům

odnese ho vámi ukuchtěné tornádo
málokdo postaví betonový srub na skále
domy změní se v troud

Welcome to wasteland

A blue sky with violet clouds play 
and we stay the night under theh sky of chances
we nibble from ways of sand and stones

the time pours off our life
we constantly search for something
maybe our own destiny that is love

pathways cross here and there
from this emerges a couple of touches
love birds for a moment buy the house

it carries you away, knocked together by a twister
hardly anybody builds the concrete log cabin on the rock
houses will metamorphose in the tinder