Rasťo Čambál

03.09.2013 Výstava fotografií Rasťo Čambála